Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Mihajlo Pupin Veternik – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Mihajlo Pupin Veternik – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Kralja Aleksandra 38, Veternik
Telefon: 021/821-035

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: