Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Prva vojvođanska brigada – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Prva vojvođanska brigada – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Seljačkih buna bb, Novi Sad
Telefon: 021/400-790

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: