Domovi zdravlja Novi Sad – Osnovna škola Svetozar Marković Toza – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Osnovna škola Svetozar Marković Toza – Služba stomatološke zdravstvene zaštite
Adresa: Janka Čmelika 89, Novi Sad
Telefon: 021/512-231

Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Novog Sada na Domovi zdravlja Novi Sad.

Preporuka strane: