Osteomalacija

Šta je osteomalacija?

To je generalizovano oboljenje koje napada i omekšava skelet i javlja se kao rezultat dekalcifikacije kostiju, gubljenja kalcijuma u kofitanom tkivu.

Koji su simptomi osteomalacije?

Kosti postaju meke, povijene i lome se, a mogu i da stvaraju izražene deformacije, iskrivljenja kostiju.

Ugrožava li ova bolest jedan pol više od drugog?

Da, ona napada uglavnom žene, ali njoj su izloženi ponekad i deca i stariji ljudi.

Da li je osteomalacija vezana za neka geografska područja?

Da. Najviše se sreće u centralnoj Evropi i na Dalekom istoku.

Koji je uzrok osteomalacije?

Smatra se da ovo oboljenje prouzrokuju ili poremećaji u radu žlezda, odnosno poremećaji u metabolizmu, ili neko trovanje. Ali pravi se uzrok ipak ne zna.

Kako se leči osteomalacija?

Neka specifična terapija ne postoji; mogu se preduzeti samo pomoćne i simptomske mere. Važno je da je ishrana naročito bogata vitaminima A i D i da se primene ortopedske mere kako bi se štedele kosti i sprečilo krivljenje ili deformacija omekšalih kostiju.