Pač-test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pač-test, kožni test kojim se otkriva osetljivost na izvesne nadražljive materije, a obavlja se tako što se na kožu stavi materija za koju se smatra da može da bude ta koja nadražuje i pokrije se athezivnom trakom.

Preporuka strane: