Palijativna nega pri domovima zdravlja

Projekat Ministarstva zdravlja „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“ koji finansira Evropska unija je u saradnji sa beogradskim domom zdravlja Voždovac, organizovao konferenciju na temu unapređenja usluga palijativne nege na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

U okviru primarnog nivoa zdravstvene zaštite, palijativno zbrinjavanje će pružati službe za kućno lečenje u okviru velikih domova zdravlja (koji pokrivaju više od 25.000 stanovnika) ili izabrani lekari i medicinske sestre u malim domovima zdravlja (koji pokrivaju manje od 25.000 stanovnika i nemaju posebnu službu za kućno lečenje). Većini pacijenata zbrinjavanje će se pružati u kućnim uslovima.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja, prim.dr Periša Simonović je rekao na konferenciji da je neophodno da svi veliki domovi zdravlja koji još uvek nisu osnovali posebne službe za kućno lečenje to učine što je pre moguće. „Neophodno je da se uspostavi efikasan sistem upućivanja i dobra komunikaciju između različitih službi kako bi se kretanje pacijenta kroz različite nivoe zdravstvene zaštite neometano odvijalo. U najvećem broju slučajeva, pacijenti će biti zbrinuti u kućama, i zato ste vi, predstavnici domova zdravlja, jedna od najvažnijih karika za pružanje kvalitetnog palijativnog zbrinjavanja“, istakao je prim. dr Simonović.

Palijativno zbrinjavanje treba da postane sastavni deo sistema zdravstvene zaštite i neotuđiv element prava građana na zdravstvenu zaštitu. Vizija i politika Ministarstva zdravlja zasniva se na tome da se obezbedi da palijativno zbrinjavanje bude dostupno svim građanima Srbije kojima je potrebno, bez obzira na starost, dijagnozu, stadijum bolesti Palijativno zbrinjavanje ili mesto zbrinjavanja. Palijativno zbrinjavanje dece je takođe prepoznato kao prioritet.

Konferencija je održana u Dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu, a učestvovali su direktori beogradskih domova zdravlja, zaposleni u službama kućnog lečenja, predstavnici Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“ i projekta „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji“.