Palpacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Palpacija, dodirivanje, pipanje; to je pregled pipanjem, dodirom.

Preporuka strane: