Palpitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Palpitacija, osećaj sopstvenog udaranja srca, obično udružen sa ubrzanim srčanim radom i jakim srčanim udaranjima; kucanje srca, puls.

Preporuka strane: