Palpitacija srca

Šta se podrazumeva pod palpitacijom srca?

To je nemedicinski izraz koji se često upotrebljava da opiše brzo i izuzetno snažno udaranje srca. Ponekada, taj osećaj palpitacije se povezuje sa nepravilnošću srčanog rada.

Da li palpitacija označava srčano oboljenje?

Obično ne. Ona se najčešće javlja kod Ijudi koji pate od prekomerne napetosti i zabrinutosti.