Papanikolau test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Papanikolau test, razmaz radi proveravanja da nema kancerskih ćelija. Vagina i vrat materice se ostružu štapićem s vrhom od vate i ćelije, na taj način dobijene, posle posebnog brojanja, stave se pod mikroskop da bi se videlo da li među njima ima ćelija raka.

Preporuka strane: