Paracenteza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paracenteza, probijanje u neku telesnu šupljinu iglom da bi se iz nje izvukla tečnost, npr. rez na bubnoj opni.

Preporuka strane: