Paralitični oblik poliomielitisa (dečija paraliza)

Šta je paralitični oblik poliomielitisa?

U malom procentu slučajeva prisustvo simptoma se nastavlja i dolazi do paralize. Paraliza zahvata jednu ruku ili nogu ili obe ruke ili noge, ili pak delove ruku ili nogu. Ona može biti ograničena na jedan deo, a može biti i vrlo proširena. U nekim slučajevima paraliza se sa jednog dela tela može proširiti na drugi.

Da li je u toku nastupanja paralize povišena telesna temperatura?

Da.

Koliko se dugo razvija paraliza?

Dokle god ne prestane febrilnost (povišena telesna temperatura), obično tri do četiri dana posle pojave bolesti.

Može li paralitični oblik poliomielitisa zahvatiti respiratorne mišiće (mišiće koji omogućuju disanje)?

Da. Bolest može zahvatiti i disajne mišiće, pa čak i dijafragmu.

Može li lekar unapred odrediti od koje vrste poliomielitisa pacijent boluje?

Ne.

Može li lekar preduzeti neke korake da zaustavi tok bolesti i da spreči nastupanje paralize?

Ne. Poznato je da se devedeset do devedeset pet posto slučajeva poliomielitisa zaustavlja na abortivnom obliku, a tri do pet posto pripada neparalitičnom obliku. Prema tome, paraliza nastupa samo u jednom do dva posto od svih slučajeva.

Kakva je prosečna smrtnost u svim slučajevima paralitičnog oblika poliomielitisa?

Oko četiri do šest posto.