Paramecijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paramecijum, oblik jednoćelijskog organizma; vrsta protozoe.

Preporuka strane: