Paramedijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Paramedijalno, smešteno duž srednje linije.

Preporuka strane: