Paratiroidne žlezde, funkcije i poremećaji u lučenju hormona (hiperparatiroidizam, hipoparatiroidizam)

Gde se nalaze paratiroidne žlezde i kakva je njihova funkcija?

Te četiri male žlezde veličine zrna grafika nalaze se na vratu, iza fititne žlezde za koju su pričvršćene. Urasle su u tkivo fititne žlezde i ne mogu se lako locirati čak i prilikom hirurške disekcije. Paratiroidne (dofititne) žlezde luče hormon (parathormon) koji reguliše ravnotežu u metabolizmu fosfora i kalcijuma.

Šta se dešava prilikom hiperprodukcije paratiroidnog hormona (hiperparatiroidizam)?

Dolazi do povećanja količine kalcijuma u krvotoku i lučenja nenormalno velike količine kalcijuma kroz mokraću.

Kakve posledice mogu nastupiti zbog prekomerne aktivnosti paratiroidnih žlezda?

a. Može doći do stvaranja kamena u bubregu i kasnije do poremećaja bubrežne funkcije.
b. Takva preterana aktivnost može prouzrokovati povlačenje kalcijuma iz kostiju.

Kako se postavlja dijagnoza prekomerne aktivnosti paratiroidne žlezde?

Hemijskom analizom krvi i otkrivanjem velike količine kalcijuma u njoj. Takođe, zapažanjem karakterističnih promena i anatomija paratiroidnih žlezda.

Kakve su opasnosti od demineralizacije kalcijuma u kostima?

Kosti postaju slabe, krte, dobijaju ciste i lako se lome.

Može li preterana aktivnost paratiroidnih žlezda prouzrokovati izražene koštane deformitete?

Da. Takva bolest, poznata po imenu osteitis fibroza cistika, često je u vezi sa velikim koštanim deformitetima.

Koji  je najčešći uzrok preterane aktivnosti paratiroidnih žlezda?

Tumor na jednoj ili više žlezda.

Da li hiperparatiroidizam prouzrokuje kamen u bubrezima?

Da, u velikom broju slučajeva.

Kako se leči hiperparatiroidizam?

Hirurškim odstranjivanjem žlezde koju je zahvatio tumor.

Da li je operacija tumora paratiroidne žlezde opasan hirurški postupak?

Ne. Nije ozbiljnlji od operacije štitne žlezde, a oporavak se može očekivati bez ikakve nelagodnosti i nespokojstva.

Kakav se i gde se pravi rez radi operacije paratiroidne žlezde?

Rez preko donjeg dela vrata — isto kao i kod operacije štitne žlezde.

Da li je ožiljak ružan?

Ne. Ostaje samo tanka bela linija.

Hoće li koštane ciste i deformiteti nestati posle vadenja tumora paratireoidne žlezde?

Posle operacije nastupa veliko poboljšanje. Ciste nestaju, a kalcijum se vraća u koštano tkivo. Ali svi deformiteti neće nestati, naročito ukoliko su bili dugotrajni ili vrlo rasprostranjeni.

Da li se uvek prilikom operacije otkriva uzrok hiperparatiroidizma?

Ne u svim slučajevima. Ponekad, i pored svih indikacija o postojanju tumora, njega nije moguće naći. Uzrok može biti razvitak paratiroidne žlezde na nenormalnom mestu na vratu ili čak i u grudnoj duplji. U takvim slučajevima neophodno je žlezdu naći i izvaditi je.

Kakve simptome prouzrokuje nedovoljna aktivnost paratiroidnih žlezda (hipoparatiroidizam)?

a. Iznenadne spazme i grčeve u raznim mišićima.
b. U težim slučajevima dug tetanifini grč sa karakterističnim nevoljnim kontrakcijama mišića ili konvulzijama.

Kako se postavlja dijagnoza smanjene aktivnosti paratiroidnih žlezda?

a. Pregledom krvi i nalazom nenormalno male količine kalcijuma.
b. Testovima koji pokazuju preveliku nadražljivost mišića.
c. Zapažanjem karakterističnih grčeva mišića i vezivnog tkiva na rukama i stopalima  početkom konvulzija.

Kako se leči smanjena aktivnost paratiroidnih žlezda?

a. Velikim dnevnim dozama vitamina D.
b. Velikim dodatnim uzimanjem kalcijuma u obliku tableta.

Hoće li ovakvo lečenje izlečiti smanjenu aktivnost paratiroidnih žlezda?

Izlečenje neće biti postignuto, ali se pacijenti mogu održavati u dobrom stanju neodređeno dugo uz pomoć odgovarajućih doza gore pomenutih lekova.

Može li se smanjena aktivnost ovih žlezda lečiti hirurškim putem?

Činjeni su pokušaji presađivanja doštitnih žlezda sa čoveka na čoveka i sa životinje na čoveka, ali u većini ovakvih slučajeva nije došlo ni do kakvih rezulata.

Može li paratiroidna funkcija biti poremećena usled operacije štitne žlezde?

Da. Kod komplikovanih slučajeva, obično onih sa povratnom strumom, paratiroidne žlezde ponekad bivaju povređene ili nepotrebno odstranjene zajedno sa štitnom žlezdom.

Šta se dešava kad se sve paratiroidne žlezde odstrane?

Mogu nastati simptomi smanjene aktivnosti (hipoparatiroidizma), kao što su mišićni grčevi i tetanus (konvulzije).