Parazitologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parazitologija, nauka o parazitnim organizmima i bole stima koje oni izazivaju. paregorik, lek koji se upotrebljava da bi se prekinula dijareja ili ublažili bolovi u stomaku tipa kolika.

Preporuka strane: