Parenhimno tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Parenhimno tkivo, deo nekog organa koji je odgovoran za njegovu glavnu funkciju; tki- vo od koga se sastoje žlezde.

Preporuka strane: