Pareza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pareza, nepotpuna ili delimična oduzetost.

Preporuka strane: