Parkinsonova bolest (Drhtava uzetost)

Šta je Parkinsonova bolest?

Oboljenje mozga koje karakteriše ukrućenost i drhtanje mišića. Ukočenost je posebne vrste, usporava sve pokrete i izaziva bezizražajnost lica. Drhtanje je ritmično, lagano i postoji čak i kad se pacijent odmara. Može zahvatiti jednu ili obe strane tela. Poremećaj napada sredovečne i starije ljude i uglavnom uvek napreduje, mada često vrlo lagano. Na kraju pacijent obično postaje bespomoćan. Bolest je takođe poznata pod imenom paralizis agitans, mada prava paraliza ne nastupa.

Šta prouzrokuje Parkinsonovu bolest?

Većina tipova ove bolesti nastaje zbog zakrečavanja cerebralnih arterija ili kao rezultat oštećenja mozga prouzrokovanog ranijom bolešću kao što je encefalitis. Druge tipove prouzrokuje degeneracija izvesnih moždanih regiona.

Postoji li efikasno konzervativno lečenje Parkinsonove bolesti?

Da. Postoji izvesan broj lekova koji su vrlo korisni. Pored toga, nekim pacijentima i psihoterapija pomaže da održe fizičke i društvene aktivnosti kao i da se prilagode i prihvate svoju bolest.

Pomaže li hirurgija kod Parkinsonove bolesti?

Da.