Patologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Patologija, nauka koja se bavi prirodom oboljenja na osnovu ispitivanja tkiva.

Preporuka strane: