Pedžetova bolest 1 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pedžetova bolest, 1. Pedžetova bolest kostiju je poremećaj u metabolizmu udružen sa gubitkom kalcijuma i eventualno njegovim nepravilnim deponovanjem i kostima. Ovaj poremeća, prouzrokuje značajno zadebljanje i deformaciju kostiju.

Preporuka strane: