Pepsin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Pepsin, enzim ili ferment koji se luči u želucu i koji pomaže u varenju belančevina i drugih sastojaka hrane.

Preporuka strane: