Periferni nervi

Šta je periferni nerv?

Onaj koji prenosi impulse između kičmene moždine i nekog drugog dela tela. On može prenositi impulse vezane za mišićne kontrakcije, kao i nadražaje.

Kako nastaje povreda nerva?

Ona može nastati kao posledica traume, uboda, laceracije, incizije ili rane prouzokovane hladnim ili vatrenim oružjem.

Gde najčešće nastaju povrede nerava?

Na udovima.

Koji su simptomi povrede perifernog nerva?

Paraliza mišića i gubitak osećaja u odgovarajućem predelu koga inervira taj živac.

Kakva je uloga hirurgije u lečenju povreda perifernih živaca?

Nervi mogu da ponovo srastu i preuzmu raniju funkciju pod uslovom da se presečeni delovi ponovo spoje. Hirurg se trudi da to operacijom postigne. Dobar se rezultat ne postiže uvek posle operacije, ali čak i pod optimalnim uslovima ponekad su potrebne dodatne ortopedske korektivne mere. Fizioterapija je važan dodatak u lečenju ovih slučajeva.

Da li je hirurgija potrebna kod svih vrsta povrede nerava?

Ne, samo u slučajevima kad je živac presečen.

Mogu li se na perifernim živcima javiti tumori?

Da. Na sreću, takvi su tumori obično benigni i mogu se potpuno odstraniti.