Peristaltika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peristaltika, kontrakcije creva koje se odvijaju u talasima pokrećući tako sadržaj creva napred. Normalan, uobičajen proces.

Preporuka strane: