Peritonitis, aseptični – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Peritonitis, aseptični, zapaljenje trbušne maramice prouzrokovano hemijskim materijama, a ne bakterijama.

Preporuka strane: