Perverzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Perverzija, devijacija, odstupanje od uobičajenog.

Preporuka strane: