Pijelitis i pijelonefritis (Infekcije bubrega)

Šta su pijelitis i pijelonefritis?

To su bakterijske infekcije bubrega, uključujući i bubrežne izlazne kanale. Pijelitis označava zapaljenje čašice, kolektora u kom se skuplja mokraća. Pijelonefritis takođe označava infekciju čvrstog bubrežnog tkiva u kom se stvara mokraća. Pijelitis retko postoji sam bez pijelonefritisa.

Šta prouzrokuje pijelitis i pijelonefritis?

Njih prouzrokuju bakterije koje kroz krvotok dospevaju u bubreg, ili širenjem sa drugih delova genito-urinamog trakta, kao što su mokraćna bešika, prostata, grlić materice, vagina ili uretra.

Ko najčešće dobija pijelitis ili pijelonefritis?

Pijelitis se kao akutna infekcija najčešće sreće kod dece, ali je vrlo čest i kod odraslih. Žene, naročito trudnice, najčešće dobijaju infekcije bubrega jer su podložne infekcijama mokraćne bešike. Pored toga, ovim bolestima podložni su i dijabetičari, debilni ljudi ili osobe sa izvesnim neurološkim poremećajima.

Kakvi su simptomi pijelitisa ili pijelonefritisa?

Visoka temperatura, sa mogućom povremenom groznicom, bolom u krstima, osetljivošću u predelu bubrega, često mokrenje sa bolom prilikom pražnjenja i krvlju u mokraći. Gađenje, povraćanje i gubitak apetita su vrlo česti simptomi ovih bolesti. Ispitivanje može otkriti gnoj i bakterije u mokraći kao i povišen broj belih krvnih zrnaca.

Bivaju li obično oba bubrega napadnuta u isto vreme?

Ne, ali to se u nekim slučajevima može desiti.

Kako se leče bubrežne infekcije?

a. Uzimanjem velikih količina tečnosti u cilju ispiranja bubrežnih čašica i uretera.
b. Antibioticima u cilju delovanja na bakterije.
c. Ležanjem u postelji i blagom dijetom
d. Lekovima za smirivanje bolova.

Kakav je uobičajeni tok infekcije bubrega?

Pri odgovarajućem lečenju skoro se svi pacijenti oporavljaju. Važno je otkriti da li je u pitanju opstrukcija uretera koja blokira protok mokraće i njeno zagađivanje, kao i suzbiti bilo kakvu infekciju u organizmu koja je eventualno prouzrokovala infekciju bubrega.

Koliko dugo ova bolest obično traje?

Od pet dana do nekoliko nedelja.

Da li su antibiotici uvek efikasni kad je u pitanju lečenje pijelitisa ili pijelonefritisa?

Skoro u svim slučajevima, pod uslovom da se za bakteriju koja prouzrokuje oboljenje pronađe odgovarajući antibiotik i da drugi poremećaji mokraćnih puteva budu otklonjeni.

Da li je kod infekcija bubrega potrebna hospitalizacija?

Lakši slučaj se može lečiti kod kuće. Ali, ako je temperatura vrlo visoka ili ukoliko iz bubrežne čašice ne otiče inficirana mokraća, trebalo bi otići u bolnicu.

Kakva naročita bolnička terapija može biti potrebna u slučajevima koji ne reaguju na uobičajenu terapiju?

Može biti potrebno da urolog u mokraćnu bešiku uvuče kateter (dugačku gumenu cev) a odatle u ureter da bi na taj način omogućio dreniranje inficirane mokraće blokirane u bubrežnoj čašici.

Da li je kod pijelitisa i pijelonefritisa potrebna hirurgija?

Obično nije. Ali, ako se oko bubrega stvori apsces, hirurška drenaža može biti potrebna. Slično, ukoliko je bubrežna infekcija posledica neke druge bubrežne bolesti, kao što je kamen u bubregu, operacija će takođe biti potrebna.

Da li se bubrežne infekcije ponovo javljaju?

Da, ukoliko je došlo do odlaganja lečenja prvog napada ili ako lečenje nije bilo odgovarajuće. U takvim slučajevima dolazi do trajnog oštećenja bubrega i trajnog poremećaja njegove funkcije.

Da li će česte posete lekaru sprečiti ponovnu pojavu bubrežne infekcije?

Da.

Da li je tačno da su dijabetičari više skloni dobijanju bubrežnih infekcija?

Da.

Da li hronična infekcija bubrega može dovesti i do neke druge bolesti?

Da. Ljudi sa ovom bolešću često dobijaju kamen, dobijaju visok krvni pritisak i na kraju uremiju.