Pijelitis i trudnoća

Šta je pijelitis?

To je infekcija bubrega koja se često sreće u trudnoći.

Šta prouzrokuje pijelitis u toku trudnoće?

Pijelitis je bakterijska infekcija koja nastaje iz creva, bešike ili nekog drugog izvora. U toku trudnoće ureteri su izloženi velikom pritisku zbog čega dolazi do delimične opstrukcije i ometanja lučenja mokraće iz bubrega. Takva situacija stvara predispoziciju za infekciju.

Da li je pijelitis u trudnoći ozbiljan?

Obično nije. Današnjim lečenjem uz upotrebu hemoterapije i antibiotika bolest je lako kontrolisati. Ali ako se ne leči prouzrokuje trajno oštećenje bubrega.

Utiče li pijelitis na dete?

Obično ne.

U kom stadijumu trudnoće žene najčešće dobijaju pijelitis?

U kasnijim mesecima kada je pritisak na uretere najveći.

Koji su simptomi pijelitisa?

Učestano mokrenje, osećanje žarenja pri mokrenju, bol u predelu bubrega ili uretera. Pored toga, još mogu postojati drhtavica, groznica, gađenje i povraćanje,

Kako se leči pijelitis?

a. Povećanim uzimanjem tečnosti.
b. Davanjem sulfa preparata ili antibiotika.

Koliko vremena pljelitis obično traje?

Otprilike tri do četiri dana.