Placenta previja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Placenta previja, stanje u kome se ozbiljno krvarenje događa u toku kasnijeg dela trudnoće.

Preporuka strane: