Plastična hirurgija dojki – plastične operacije grudi

Kakve su indikacije za plastičnu hirurgiju dojki?

a. Izraženo povećanje ili nerazvijenost.
b. Izražena opuštenost (viseće grudi).
c. Izraženi psihološki pormećaji zbog osećanja da su grudi ružne i da utiču na sopstvenu sreću.

Može li se izvršiti plastična operacija u cilju povećanja grudi?

Da. Ispod tkiva dojke postavlja se vrećica od plastičnog materijala. Vrećica se tada puni ili rastvorom soli ili silikonskim gelom. Vrećica se može postaviti ili kroz rez ispod dojke ili kroz rez oko bradavice.

Utiču li plastične operacije na nadražajnost grudi?

Ne.

Može li žena ostati trudna posle plastične operacije dojki?

Da.

Da li je moguće uspešno dojiti dete posle plastične operacije dojki?

Obično nije.

Da li uspevaju plastične operacije dojki u estetskom smislu?

Da, plastična hirurgija može danas mnogo da doprinese ulepšavanju dojki.

Da li su plastične operacije dojki ozbiljni hirurški zahvati?

Da. Ovim operacijama ne treba olako pristupati; to su veći hirurški zahvati koje treba da vrši stručnjak na tom polju.

Kada je najbolje podvrgnuti se plastičnoj operaciji dojki?

Idealno vreme je kad žena završi sa rađanjem. Ipak, mnoge neudate žene žele plastičnu hirurgiju dojki. Ona je mogućna čim se dostigne doba zrelosti.

Kakva se vrsta anestezije koristi pri ovim operacijama?

Opšta anestezija.

Koliko traje plastična operacija dojki?

Između dva i četiri sata.

Koliko dugo treba ostati u bolnici?

Od pet do osam dana.

Da li su plastičnom operacijom dojke uvek uspešne oblikovane?

Ne uvek. Može doći do izvesnog stepena asimetričnosti.

Hoće li dojke koje su bile podvrgnute plastičnoj hirurgiji trajno zadržati svoj oblik?

Da. Rezultati su obično trajni.

Jesu li ožiljci posle plastične operacije dojki ružni?

Ne. Ožiljci se nalaze ispod dojke i naziru se samo kao bele crte.

Da li je potrebno nositi naročite grudnjake posle plastične operacije dojki?

Ne.

Mogu li se posle plastične operacije dojki nositi večernje haljine i kupaći kostimi?

Da. Ožiljci se neće primećivati.

Koliko vremena posle plastične operacije dojke pacijentkinja može da obavlja sledeće:

Da se kupa? –  Posle deset do četrnaest dana.
Da se kreće ulicom? – Odmah po izlasku iz bolnice.
Da se penje stepenicama? – Odmah po izlasku iz bolnice.
Da obavlja domaće poslove? – Posle tri do četiri nedelje.
Da vozi automobil? – Posle četiri nedelje.
Da nastavi polne odnose? – Posle četiri nedelje.
Da se vrati na posao? – Posle četiri nedelje.