Plastične operacije uha – klempave uši

U kojim slučajevima se preporučuje plastična operacija uha?

a. Kada uši suviše štrče.
b. Kada su uši savijene ili »klempave«.
c. Kod deformacija na spoljnjem uhu.
d. Kod deformacija na spoljnom ušnom kanalu.

Koji je obično uzrok ovim nepravilnostima?

Reč je o deformacijama ušnog hrskavičavog tkiva koje su prisutne od rođenja.

Da li se oblik uha porodično ponavlja i možc li biti nasledan?

Da.

Da li će dete izazvati deformaciju ušiju ako ih savija kada leži na njima?

Ne. To je rasprostranjeno, ali pogrešno verovanje.

Da li se savijene ili klempave uši vide samo na jednoj strani?

Da, ali ima mnogih slučajeva u kojima su oba uha deformisana.

Da li deformisanost spoljnog uha remeti sluh?

Ne.

Da li plastična operacija na spoljnom uhu utiče na sluh?

Ne.

Da li se velike uši mogu smanjiti?

Da, pomoću plastične operacije.

Da li su plastične operacije na ušima teškc?

Ne. Jedini težak slučaj je kada je reč o potpunom ili delimičnom nepostojanju spoljnog uha. U takvom slučaju, da bi se napravilo novo spoljno uho, neophodne su veoma složene operacije presadjivanja kože.

U kom životnom dobu treba dete operisati radi ispravke deformiteta na ušima?

Onda kada je dete dovoljno odraslo da može da sarađuje i kada neće skidati zavoje. To znači, obično neposredno pred školsko doba, odnosno između četvrte i šeste godine života. Neki hirurzi predlažu da se operacija nad ovakvom decom ne vrši sve do njihove trinaeste ili četnaeste godine.

Kakav se operativni postupak vrši kod klempavih ušiju, ili kod ušiju koje štrče?

Iza uha napravi se eliptični zarez na koži a zatim se uklanja eliptični deo kože i hrskavice. Potom se ivice kože međusobno spoje fiivenjem, čime se uho dovodi u normalni položaj i dobija normalni izgled. Zatim se primenjuje čvrst zavoj kako bi uho ostalo u svom novom položaju; zavoj obuhvata i glavu a ostavlja se na mestu otprilike deset dana, u kom roku treba da dode do potpunog zarašićivanja.

Da li dolazi do oticanja uha posle ovih oporacija?

Da, ali taj otok će isčeznuti za nekoliko dana do nekoliko nedelja.

Da li su kozmetički rezultati tih operacija dobri?

Da. U velikoj većini slučajeva oni su izvanredni.

Kakva se anestezija primenjuje kod operacija ove vrste?

Kod dece opšita anestezija a kod odraslih, lokalna.

Da li su ožiljci od ovih oporacija vidljivi?

Ne, budući da se zarezi vrše iza uha, u naborima kože.

Koliko dugo treba ostati u bolnici?

Od dva do pet dana.

Ako rezultati nisu savršeno zadovoljavajući, da li te operacije mogu da se obave ponovo?

Da. Ponovnom operacijom mogu da se isprave preostale deformacije.