Pljuvačne žlezde – parotidne, submaksilame i sublingvalne žlezde

Gde se nalaze pljuvačne žlezde i kakva je njihova funkcija?

Pljuvačne žlezde su sledeće:

a. Parotidne žlezde, smeštene ispred i nešto malo ispod oba uha.
b. Submaksilame žlezde, smeštene upravo ispred i ispod ugla donje vilice, na oko dva do tri santimetra.
c. Sublingvalne žlezde, koje se nalaze na dnu usne duplje, ispod jezika.

Ove pljuvačne žlezde proizvode i luče pljuvačku, salivu, koja ulazi u usta kroz kanale (prolaze) koji vode od žlezda do usne duplje. Pljuvačne žlezde čine sastavni deo sistema za varenje hrane.

Da li su pljuvačne žlezde često zahvaćene inflamatomim procesima ili infekcijama?

Parotidne žlezde su daleko češće zahvaćene patološkim procesima nego ostale žlezde, naročito ukoliko postoje zauške (mumps ili parotitis — virusna infekcija). U vreme pre nego je upotreba antibiotika bila češća, infekcije koje dovode do stvaranja gnoja, lokalizovane u parotidnoj žlezdi ponekada su se viđale kao komplikacija posle većih hirurških operacija ili kod iznemoglih pacijenata. Takvo patološko stanje, akutni parotitis, danas je retkost.

Da li nekada dolazi do pojave infekcija ili stvaranja apscesa u submaksilamim žlezdama?

Ponekada dolazi do pojave ovakvih stanja, naročito ukoliko je neki konkrement (kamen) blokirao izlaz submaksilame žlezde koji vodi ka usnoj duplji. Izraziti otok, bol, osetljivost i infekcija se mogu pojaviti ukoliko duktus, prolaz, ostane i dalje začepljen. Ovi simptomi se pogoršavaju žvakanjem ili jelom.

Kako se može utvrditi da postoji neki konkrement koji blokira izlaz submaksilame pljuvačne žlezde?

U nekim slučajevima, konkrement (kamen) se može osetiti ukoliko se prst kojim se ispituje stavi u usta i duž duktusa kojim pljuvačka teče. Rendgensko ispitivanje će ponekad ukazati na prisustvo konkrementa. U izvesnom broju slučajeva, dijagnoza se mora postaviti na osnovu simptoma kao i podataka o toku bolesti.

Šta se preduzima ukoliko postoji konkrement u izlazu neke pljuvačne žlezde?

Konkrement bi trebalo da se hirurški ukloni, uz primenu lokalne anestezije, i to tako što se načini incizija duktusa i izvadi konkrement.

Da li konkrementi, kada se jednom uklone, imaju tendenciju da se ponovo jave?

Ponekada da.

Ukoliko je došlo do stvaranja apscesa u submaksilarnoj pljuvačnoj žlezdi, kakvo se lečenje preporučuje?

Preporučuje se jednostavna incizija (rez) i drenaža apscesa ukoliko se on proširio izvan granica žlezde ili pak hirurško uklanjanje čitave žlezde ukoliko je apsces lokalizovan na samu žlezdu.

Koje je mesto incizije koja se pravi radi uklanjanja submaksilame žlezde?

Ispod brade i nešto upolje od srednje linije. Potrebno je napraviti inciziju približno dugačku pet do šest santimetara da bi se uklonila žlezda.

Da li je ikada potrebno ukloniti parotidnu žlezdu?

Da, ali samo u slučaju kada je došlo do stvaranja tumora, ali ne ako je došlo do stvaranja apscesa.

U čemu se sastoji lečenje apscesa parotidne žlezde?

Lečenje se sastoji u inciziji i drenaži, obično se sprovodi u bolnici i uz primenu opšte anestezije.