Pneumoencefalografija

Šta je pneumoencefalografija?

To je posebna vrsta rendgenskog snimanja mozga i sadržaja lobanje. U ovom se postupku vazduh ubrizgava u prostor oko mozga i kičmene moždine metodom kičmene punkcije. Vazduh ulazi u ventrikule (normalne šupljine) mozga i, pošto je providan za rendgenske zrake, može otkriti poremećaje ili povećanja ovih šupljina. Encefalografija često otkriva prisustvo i položaj tumora mozga.

Uključuje li pneumoencefalografija bilo kakav rizik?

Da, postoji izvesan rizik, ali on je vrlo mali i kad se ovaj postupak obavlja u dobro opremljenoj bolnici komplikacije su vrlo retke. Rizik treba staviti u odnos sa rizikom koji prouzrokuje neobaveštenost o tačnoj bolesti pacijenta. Da bi se oboljenje mozga pravilno lečilo neurolozi i neurohirurzi moraju imati što je više moguće tačnih informacija.