Pobačaj – Abortus

Šta je pobačaj (abortus)?

Pobačaj je izbacivanje produkata žačeća iz materice za vreme prvih šest meseci trudnoće. Pod pobačajem se podrazumeva gubitak (prekid) trudnoće u vreme kada fetus nije u stanju da se sam održi u životu.

Kada se smatra da fetus počinje da živi i da je u stanju da se razvija?

Tek posle dvadeset šeste do dvadeset osme nedelje svog razvoja.

Da li izraz »abortus« (pobačaj) uvek znači da je trudnoća veštački prekinuta?

Ne. Među medicinskim stručnjacima, izraz »abortus« (pobačaj) odnosi se isključivo na činjenicu da je trudnoća okončana u vreme kada se fetus još nije dovoljno razvio da bi bio u stanju da se održava u životu.

Koje su razne vrste pobačaja?

a. Spontani pobačaj, kada nikakvo veštačko sredstvo nije upotrebljeno za njegovo izazivanje.
b. Izazvani pobačaj gde su upotrebljeni instrumenti, medikamenti ili operacije sa ciljem da se prouzrokuje prekidanje trudnoće.

Da li postoje različite vrste spontanog pobačaja?

Da. Postoje preteći pobačaj, neizbežni pobačaj, nepotpuni pobačaj, potpuni pobačaj, zaraženi pobačaj i promašeni pobačaj.

Da li postoje razne vrste indukovanog pobačaja?

Da. Razlikuje se terapeutski i dobrovoljni pobačaj.

Koji su neki od uobičajenih uzroka spontanog pobačaja?

a. Defekti u jajetu, spermi, oplođenom jajetu ili placenti.
b. Oboljenje materice, kao što je infekcija ili fibroidni tumor.
c. Poremećaj u sistemu žlezda povezan sa disfunkcijom jajnika, tireoidne žlezde ili hipofize.
d. Konstitucionalne bolesti, kao što su šećerna bolest, nedovoljna ishranjenost, sifilis, tuberkuloza itd.
e. Preterana izloženost rendgenskim zracima, trovanje itd.

Šta je preteći abortus?

To je stanje za vreme rane trudnoće u kome dolazi do vaginalnih lučenja i grčeva u trbuhu, ali se grlić materice ne proširuje i produkti začeća ne izbacuju.

Šta je neizbežni pobačaj?

To je stanje u kome se krvarenje i proširenje grlića materice toliko poodmakli da ništa ne može da se učini da se spreči izbacivanje fetusa iz materice.

Šta je nepotpuni pobačaj?

Nepotpuni pobačaj se kaže za slučaj kada je došlo samo do delimičnog izbacivanja produkata začeća.

Šta je potpuni pobačaj?

To je slučaj kada su iz materice potpuno izbačeni cela fetalna kesa , i placenta.

Kakvi su simptomi spontanog pobačaja?

a. U ranim stadijuma pretećeg pobačaja javljanje mrlja je jedini sigurni znak. Može da dođe do lakih grčeva ili bola u krstima. Ovo stanje često se nastavlja danima, pa čak i nedeljama.
b. Kod neizbežnog pobačaja, krvarenje je teže, grčevi postaju redovni, oštriji i sve jači, a grlić počinje da se širi.
c. Kod nepotpunog pobačaja, naglašeni su grčevi i krvarenje, dolazi do izbacivanja tkiva ili ugrušaka, a grlić materice je proširen.
d. Kod potpunog pobačaja, posle sve jačih i oštrih grčeva i prolaska ugrušaka, iz vagine se izbacuje velika masa. Prilikom ispitivanja utvrdiće se odmah da ona sadrži sve produkte začeća.

Kako se leči preteći abortus?

Odmaranje u postelji, hormonska terapija, uzimanje vitamina C i K i uzimanje sredstava za umirenje.

Da li je lečenje pretećeg pobačaja uspešno?

Nije uvek. U mnogim slučajevima ipak dolazi do pobačaja, bez obzira na lečenje koje je preduzeto.

Kakav je postupak kod neizbežnog abortusa?

Kada je očevidno da je pobačaj neizbežan, matericu treba isprazniti. Teško je proceniti da li pobačaj može da se izbegne, ali će svi ginekolozi pružiti pacijentkinji svaku mogućnost da sačuva trudnoću. Kada je očevidno da je to nemoguće, najbolje je kiretažom potpuno očistiti matericu.

Kakav je postupak u slučaju nepotpunog pobačaja?

Valja obaviti kiretažu kako bi se potpuno očistila materična duplja. Ako pri tome dođe do velikog krvarenja, treba dati transfuziju krvi.

Kakvo je lečenje neophodno pri potpunom pobačaju?

Nikakvo lečenje nije potrebno, ukoliko nije došlo do jakog krvarenja. U tom slučaju, treba dati transfuziju krvi. Ako postoje znaci infekcije, valja prepisati antibiotike.

Šta je promašeni pobačaj?

To je stanje trudnoće u kome je fetus umro i odvojio se od materičnog zida ali, umesto da bude izbačen, ostao je u materičnoj duplji. Promašeni pobačaj je veoma teško stanje za pacijentkinju, budući da lečenje mora da bude konzervativno, čime se omogućava mrtvom embrionu da ostane u materici do sedam nedelja. U nekim slučajevima, daju se lekovi koji treba da podstaknu rađanje. Međutim, najbezbedniji put je čekati da se materica sama po sebi, spontano isprazni. To se možda neće dogoditi sve dok ne prođe mnogo nedelja pošto je fetus izgubio moć održanja (sposobnost da živi).

Šta je habitaulni pobačaj?

Ovaj se izraz odnosi na ponovljene pobačaje kod iste pacijentkinje. Znaci, simptomi i lečenje su isti za svaki pobačaj.

Šta se smatra uzrocima habitualnog pobačaja?

a. Poremećaj u žlezdama koji obuhvata hipofizu, štitnu žlezdu ili jajnike.
b. Duboka emocionalna neravnoteža teške prirode.
c. Urođena mana, malformacija materice.

Da li se habitualnom pobačaju može pomoći medikamentoznim tretmanom?

Da, ali to zahteva detaljno ispitivanje svih aspekata i intenzivno lečenje koje sprovodi lekar.

Kada pobačaj zahteva hospitalizaciju?

Kada je krvarenje obilno, ili kada trbušni grčevi postanu jaki i uporni mora se ići u bolnicu.

Koje su najveće opasnosti povezane sa pobačajem?

a. Kod nepotpunog pobačaja krvarenje može da bude toliko obilato da ugrožava život. U takvim slučajevima, hitne transfuzije spasavaju život.
b. Infekcije posle pobačaja nisu retka komplikacija, naročito kada se pobačaj obavlja pod manje idealnim uslovima. Infekcije, ukoliko se jave kao komplikacije, zahtevaju aktivno i energično lečenje antibioticima.

Kakve su posledice neodgovarajućeg postupka pri pobačaju?

a. Infekcija može da se ustali pa da uklanjanje materice, jajovoda i jajnika postane neophodno.
b. Može da dođe do sterilnosti.

Da li infekcija može da prati bilo koji tip pobačaja?

Da, ali je retka kad se pobačaj obavlja u bolničkoj operacionoj sali i kada ga obavlja ginekolog.

Kakva su ograničenja posle pobačaja?

a. Odmaranje od jedne do dve nedelje.
b. Zabranjuje se ispiranje u periodu od mesec dana.
c. U periodu od mesec dana nisu dozvoljeni polni odnosi.

Da li je pojava sterilnosti posle pobačaja veoma česta?

Ne, ukoliko se ne javi infekcija posle pobačaja.

Kakve su opasnosti od kriminalnog pobačaja?

Ilegalno podstaknuti ili kriminalni pobačaj predstavlja veliku opasnost po gravidnu ženu. Stopa smrtnosti od kriminalnog pobačaja izvanredno je visoka i ranije je predstavljala najvećeg uzročnika smrti bremenitih žena. Pobačaj nikada i nigde ne treba vršiti osim u bolnici gde uvek stoje na raspolaganju sterilna tehnička sredstva, odgovarajuće mogućnosti za anesteziju i oprema za transfuziju krvi. Fatalna krvarenja, infekcije, perforacija materice itd. najčešće su komplikacije kriminalnih pokušaja pražnjenja materice.

Kakve vrste operativnih zahvata se primenjuju pri pobačaju?

1. Dilatacija i kiretaža. To znači, proširenje grlića materice (ulaska u matericu) i čišćenje unutrašnjosti materice pomoću kirete.
2. Metoda ušisavanja (sukcije). To znači, proširiti grlić materice i uvući specijalno izrađen aparat za usisavanje, koji će usisati embrion i oblogu materice.
3. Prezasićenje. Ova metoda pobačaja se upotrebljava u slučaju višemesečne trudnoće. Ona se sastoji u injektiraju koncentrisanog rastvora soli u fluid koji obavija fetus, čime se stimulifie materica da ga izbaci.

Da li dugotrajno uzimanje pilula za kontrolu rađanja čini ženu podoložnijom pobačaju?

Ne. Statistički podaci pokazuju da se kod žena koje su zatrudnele posle dugotrajne upotrebe pilula za kontrolu rađanja ne javlja veća tendencija ka pobačaju.

Da li postoji ikakva bezbedna metoda za samopobačaj?

Ne! Pokušaj da se izazove pobačaj na samoj sebi povezan je sa veoma čestom pojavom infekcija, krvarenja i smrtnih slučajeva.

Da li bračni par treba da se uzdržava od polnih odnosa ukoliko se pojave vaginalna mrljanja ili krvarenje?

Da. Ukoliko postoji bilo kakav znak mogućnosti za pobačaj, seksualne odnose treba izbegavati.

Da li žena treba da prestane da radi ukoliko dođe do vaginalnog krvarenja ili mrljanja u prvim mesecima trudnoće?

Da. Za to vreme možda je najbolje obustaviti fizičku aktivnost. Odmaranje u postelji se savetuje kad god se pojave i najmanji znaci vaginalnog krvarenja.

Da li je bol u donjem delu trbuha znak da predstoji pobačaj?

U nekim slučajevima, abdominalni bolovi koji podsećaju na grčeve mogu da znače da postoji mogućnost pobačaja. Ako su ti bolovi uporni, valja obavestiti lekara.

Šta se radi sa ženama sklonim pobačajima?

Potrebno je hormonsko i vitaminsko lečenje i ležanje, naročito u prva četiri meseca trudnoće.