Poikilociti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poikilociti, nepravilno oblikovani eritrociti, crvena krvna zmca.

Preporuka strane: