Pojasna groznica (Herpes zoster)

Šta je to herpes zoster (pojasna groznica)?

Herpes zoster ili pojasna groznica je virusna infekcija kože koja se javlja duž toka prostiranja jednog od živaca najčešće na grudnom košu.

Da li je ovo oboljenje veoma bolno?

Da. Nekoliko dana posle pojave bola, pojavljuje se raš, crvenilo i mehurići duž toka određenog živca. Ovo stanje je kulminacija bola i pojava tipičnoga crvenila omogućava postavljanje tačne dijagnoze.

Koliko dugo obično traje herpes zoster (pojasna groznica)?

Crvenilo, raš, obično traje dve do četiri nedelje. Ipak, bol može trajati duže, nekoliko nedelja ili više.

Da li je herpes zoster zarazan?

Ne.

Da li je ovo oboljenje ozbiljno?

Po pravilu ne. Međutim, u nekim slučajevima bol može trajati nekoliko nedelja ili meseci pošto je crvenilo iščezlo i može biti teško podnošljiv.

U čemu se sastoji lečenje herpes zostera?

Ne postoji specifično lečenje ovoga stanja. Olakšanje bola postiže se primenom odgovarajučih lekova i to je najvažnija mera koju treba preduzeti.

Da li hepres zoster nekada iščezava sam po sebi?

Da.