Poleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poleks, palac.

Preporuka strane: