Poli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Poli – predmetak sa značenjem mnogo, preterano.

Preporuka strane: