Polifagija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polifagija, preterano jedenje.

Preporuka strane: