Poliklinike Beograd – Poliklinika Physical

Physical– specijalistička poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Cetinjska 14, 11000 Beograd, 011/324-3890

Preporuka strane: