Poliklinike Niš – Poliklinika Human

Poliklinika Human Niš

Poliklinika Human je vrhunska specijalizovana medicinska ustanova, registrovana kao poliklinika za oblast interne medicine, laboratorije za medicinsku biohemiju, laboratorije za mikrobiologiju i laboratorije za patohistologiju.

Poliklinika Human
Ulica Bullevar dr Zorana Ðindica 14-24
18000 Niš, Srbija

Telefoni:
+ 381(0)18 538 889
+ 381(0)60 230 20 22

Opšta praksa poliklinike

 • Pregled gornjih i donjih disajnih puteva (uha, grla, nosa, pluća);
 • Pregled trbuha;
 • Lečenje bolnih stanja (kičme, zglobova, mišića);
 • Davanje intramuskularnih i intravenskih injekcija;
 • Davanje infuzije;
 • Kućne posete specijaliste.

U Poliklinikci Human radi visoko obrazovani stručni kadar, koji kontinuirano prati savremena naučna dostignuća u medicini. Pored mladog stručnog kadra, ponosni smo na naše profesore i lekare koji poseduju već ogromno iskustvo u
kliničkoj praksi. Srednji stručni kadar stalno dopunjuje svoje stručno znanje i medicinske veštine kako bi bili efikasniji u radu sa pacijentima. Poseban akcenat stavljamo na preventivnu medicinu gde smo u stanju da obavimo sistematski pregled svih organa. Prednost Poliklinike Human je u tome što radi samostalno laboratorijsku dijagnostiku u domenu biohemijskih analiza, mikrobioloških i patohistoloških.

Pregled lekara opšte prakse podrazumeva: uzimanje anamnestičkih podataka o opštem zdravstvenom stanju pacijenta i o trenutno aktuelnoj bolesti; kompletan klinički pregled sa merenjem krvnog pritiska , pulsa i telesne težine.

Prilikom prvog pregleda lekara opšte prakse vreme nije ograničeno i pregled traje koliko je to potrebno pacijentu.

Specijalistički pregledi

Pozivamo Vas da brigu o Vašem zdravlju prepustite nama, jer mi smo u mogućnosti da u najkraćem mogućem roku bolest dijagnostifikujemo, lečimo ili usmerimo kod adekvatnog specijaliste.

Tim vrhunskih stručnjaka i najsavremenija dijagnistička oprema omogućava Vam da u našoj poliklinici obavite niz specijalističkih pregleda onda kada Vam je to potrebno.

Pored pregleda Interne medicine, Osteodenzitometrije i pregleda Bolesti Dojke, u Poliklinici Human možete obaviti i sistematske preglede kako bi se stekao uvid u opšte stanje pacijenta i ranu detekciju faktora rizika.

Interna medicina

 • Kolor-dopler ultrazvučna dijagnostika;
 • 12-kanalni Holter EKG-a;
 • Test opterećenja;
 • Holter pritiska.

Poliklinika Human ima veliki broj konsultanata iz svih oblasti interne medicine.

To je visoko stručni kadar iz oblasti: onkologije, kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, hematologije, pneumofiziologije, alergologije. Od dijagnostičkih metoda radi se ultrazvučna dijagnostika na  najsavremenijem aparatu MayLab 50 Xvision. Ultrazvuk danas predstavlja  nezamenljivu dijagnostičku metodu koja se široko primenjuje za otkrivanje brojnih patoloških promena u organizmu. On je najčešće korišćena metoda zbog jednostavnog , neinvazivnog, neštetnog karaktera i niske cene. Naš ultrazvuk MayLab 50 Xvision proizvodi ultrazvučnu sliku sa kvalitetnom rezolucijom kroz čitavo polje preseka.

Poseduje multifrekfentne sonde sa visokom rezolucijom i visokom osetljivošću za kolor dopler prikaz, kako krupnih tako i sitnih krvnih sudova. Koristi se u oblasti kardiologije, gastroenerologije, ginekologije, reumatologije, pedijatrije, traumatologije itd.

Holter-EKG-a (12-o kanalni) je najsavremeniji aparat marke DMS300-4M. Pacijent 24 časa nosi EKG-holter monitoring, a može i duže ukoliko to zahteva lekar. Odmah nakon skidanja holter se očitava i izdaje se rezultat.

Kolor-dopler ultrazvučna dijagnostika

 • Ultrazvučni pregled srca;
 • Krvnih sudova vrata;
 • Dojke;
 • Štitaste žlzde;
 • Abdomena (jetre, ž. kese, pankreasa, slezine, bubrega, mokraćne bešike);
 • Krvnih sudova ruku inogu;
 • Limfnih žlezdi;
 • Prostate;
 • Mekih tkiva;
 • Transkranijalni kolor dopler krvnih sudova mozga;
 • Kolor dopler krvnih sudova abdomena;
 • Kolor dopler testisa;
 • Kolor dopler renalnih arterija i nadbubrežne žlezde.

Preporuka strane: