Polimorfan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polimorfan, koji se dešava i odvija u više oblika.

Preporuka strane: