Polioencefalitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Polioencefalitis, upala, zapapoprečni presek, tanak deo tkiva koji treba da se ispita mikroskopski.

Preporuka strane: