Polni život – seksualna aktivnost muškarca i žene

Šta određuje pol deteta?

Prisustvo ili odsustvo naročitog hromozoma unutar muške polne ćelije, spermatozoida. Ženska jajna ćelija nema nikakve veze sa određivanjem pola deteta.

Može li se pol deteta predvideti pre rođenja?

Da, ultrazvukom je moguće ustanoviti pol.

Šta je to hermafrodit?

To je osoba koja je rođena s polnim organima koji nose izvesne karakteristike kako muških, tako i ženskih polnih organa. Često je neophodno izvršiti operaciju u cilju uklanjanja dela žlezdanog tkiva koji se zatim podvrgava mikroskopskom ispitivanju da bi se ustanovilo da li je ovarijalnog ili testikularnog porekla. Takođe postoje izvesne metode ispitivanja krvnih ćelija i kože koji mogu da pomognu da bi se odredilo da li je osoba pretežno muškarac ili žena.

Šta je to pseudohermafrodit?

Pseudohermafrodit je osoba koja poseduje polne žlezde (jajnik ili testis) jednoga pola, ali čiji su sekundarni polni organi (penis ili vagina) modifikovani prisustvom izvesnih hormona u preteranoj koiičini ili, nasuprot tome, njihovim nedostatkom.

U kom periodu života bi deci trebalo reći činjenice o životu?

Ne postoji posebno životno doba, ali kada deca postavljaju pitanja u vezi sa tim trebalo bi im odgovoriti pošteno i bez znakova čuđenja ili ljutnje. Nije dobro da se izbegavaju odgovori na dečja pitanja, ali isto tako nije uputno ni pružati im više informacija no što oni traže, ili davati im netačna obaveštenja.

Ukoliko deca često dodiruju svoje genitalije, da li ih u tome treba sprečavati ili jednostavno pojavu ignorisati?

Prirodno je da đeca dodiruju svoje spoljne genitalije, ali ako to postane navika koja se često ponavlja, treba se savetovati sa lekarom. Ova pojava može ukazivati na emocionalne poremećaje, ali može biti i posledica lokalnog nadražaja. Ne treba pretiti detetu ili ga kažnjavati zbog te navike jer pretnja i kazna može dovesti do neurotskog osećanja krivice.

Kakav bi trebalo da bude stav roditelja prema detetu koje masturbira?

Možda je najbolje da roditelj ignoriše taj dečji postupak ukoliko se on ne događa kod deteta koje je emocionalno poremećeno i nestabilno. U takvom slučaju, roditelji bi trebalo da potraže medicinski savet. Nije uputno dete kažnjavati ili pretiti mu zbog masturbacije.

Da li masturbacija prouzrokuje seksualne poteškoće u odraslom dobu života?

Ne, ali nezdrav i pogrešan stav u pogledu masturbacije može da se odrazi na zdravo seksualno ponašanje.

Da li masturbacija može da dovede do fizičke ili psihičke štete trajne prirode?

Ne, ukoliko ovaj čin nije praćen prekomernim osećanjem krivice. Tada masturbacija može da dovede do emocionalnog poremećaja.

Da li je seksualni kontakt neophodan za normalni život?

Ne. Uobičajeno je verovanje da seksualni odnos predstavlja neophodnu komponentu normalnog života odrasle osobe. Međutim, izvesni ljudi imaju potpumo srećan, stvaralački život, a pri tom vode potpuni celibat. Ipak, u mnogo slučajeva nedostatak seksualnog kontakta je deo ili posledica emocionalnog poremećaja.

Da li nedostatak seksualnog kontakta može dovesti do fizičkih ili duševnih oštećenja?

Mnogi ljudi koji su rđavo prilagođeni svojoj okolini, pogrešno pripisuju svoje nezadovoljstvo i nesreću nedostatku seksualnog kontakta, iako u stvari nedostatak seksualnog kontakta može biti proizvod te loše adaptacije.

Kakvu ulogu igraju hormoni u seksualnom prohtevu neke osobe?

Hormoni, uz psihološki stav, igraju značajnu ulogu u stvaranju uslova kod neke osobe za seksualnim iskustvom; to znači da hormoni stimulišu polni prohtev.

Da li je tačno da rani razvitak stava u odnosu na polni život može da odredi, u većoj meri, polno ponašanje odrasle osobe u životu docnije?

Svakako, da.

U fiziološkom pogledu, u kom životnom dobu je izražena maksimalna seksualna aktivnost muškarca i žene?

Prema nekim istraživačima, dvadesete godine sačinjavaju period najveće polne aktivnosti za muškarca, dok su kasne tridesete i rane četrdesete godine period najvećeg seksualnog prohteva kod žene.

Da li muškarci normalno imaju veći seksualni prohtev od žena?

Biološki ne, ali su žene inhibisane socijalnim dogmama i prema tome teže da potisnu svoj polni prohtev više od muškaraca.

Da li polni prohtev neke osobe varira s vremena na vreme, ili da li neka osoba koju seksualni kontakt ne interesuje, teži da takva ostane tokom čitavog života?

Ne. Seksualni prohtev može široko varirati vremenom.

Da li postoji promena u seksualnom prohtevu kod žena posle menopauze?

Može postojati značajno povećanje u pogledu libida (polni prohtev) posle menopauze.

Da li uklanjanje materice, jajovoda i jajnika menja ženin seksualni prohtev ili polnu moć?

Ne. Zapravo, umanjanje ovih organa često se odražava u povećanom polnom prohtevu.

Šta znači nimfomanija?

Nimfomanija predstavlja neurotski oblik ponašanja kod žena a to znači da postoji preteran polni prohtev i aktivnost, ali da se ne postiže stvarno zadovoljenje.

U čemu je značaj erotskih snova?

Erotski snovi su normalne pojave koje se dešavaju najčešće u adolescenciji i ranoj mladosti.

Da li osoba koja ima ozbiljno srčano oboljenje treba da ograniči seksualnu aktivnost?

Da, s obzirom da polna aktivnost može predstavljati suviše veliki fizički napor za srce. Ljudi koji su nedavno imali napad koronarne tromboze, trebalo bi da se posavetuju sa svojim lekarom pre no što preuzmu u potpunosti svoje bračne dužnosti.

Šta znači termin opsednut seksom?

Opsednut seksom označava neurotski oblik ponašanja koji se viđa kod izvesnih žena ili muškaraca, a često se pridaje onim osobama koji seksualne kontakte imaju veoma često i sa nizom osoba, a ti seksualni kontakti nisu praćeni osećanjem ljubavi ili naklonosti. (Reč opsednut seksom nije ni medicinski ni psihijatrijski termin.)

Šta znači termin seksualno nezainteresovan?

Postoji veliki broj ljudi čija životna interesovanja ne uključuju ili uključuju vrlo malo seksualnih prohteva i želja za fizičkim vezama. Termin seksualno nezainteresovan je, prema tome, čisto relativan pojam i od malog je značaja.

Šta je to frigidnost?

Nedostatak seksualnog prohteva i nedostatak seksualnog odgovora; ravnodušnost u polnim odnosima.

Šta dovodi do frigidnosti?

Frigidnost je gotovo uvek emocionalna pojava čije je poreklo u neurotskom stavu prema seksu. Mnogi od tih stavova prema seksu počinju u ranom detinjstvu, i kako osoba sazreva ti stavovi ostaju duboko zatrpani u podsvesnoj memoriji te osobe odakle nastavljaju da vrše važan uticaj na njene emocije i ponašanje.

Da li frigidnost ima bilo kakvog uticaja na sposobnost žene da zatrudni?

Uopšte ne. Jedno je od pogrešnih verovanja i to da žene moraju doživeti orgazam da bi mogle da ostanu trudne.

Da li postoji zadovoljavajući način lečenja frigidnosti?

Psihoterapija može biti korisna u lečenju ovog fenomena, ali terapija mora biti intenzivna i dugotrajna.

Šta znači impotencija?

Impotencija označava nesposobnost muškarca da obavi polni čin.

Da li je impotencija prouzrokovana fizičkim ili duševnim poremećajima?

U velikoj većini slučajeva impotencija je prouzrokovana bilo emocionalnim bilo duševnim poremećajima. Međutim, veoma je
važno da se mogući fizički uzroci isključe putem pažljivog medicinskog ispitivanja.

U kom dobu svog života muškarci obično postaju impotentni?

Pojava impotencije široko varira. Mnogi muškarci su potentni i sposobni da oplode i u svojim kasnim sedamdesetim i osamdesetim godinama.

U čemu se sastoji lečenje impotencije?

U najvećem broju slučajeva preporučuje se podvrgavanje psihoterapiji. Samo retko je impotencija fizičkog ili hormonalnog porekla, izuzev kod ljudi koji se nalaze u poznim godinama života.

Da li je lečenje impotencije upotrebom hormona uspešno?

Obično ne, ukoliko pacijent nije u poodmaklom životnom dobu ili ukoliko ne postoji stvarni nedostatak hormona. Ovo iz razloga što daleko najveći uzrok impotencije kod ljudi ispod šezdeset do sedamdeset godina leži u psihološkim ili emocionalnim smetnjama i stoga neće odgovoriti na terapiju hormonima ili nekim drugim lekovima.

U čemu je razlika između impotencije i sterilnosti kod muškaraca?

Impotencija je nemogućnost da se održavaju seksualni odnosi. Sterilnost znači nesposobnost da se oplodi jajna ćelija. Neki ljudi mogu biti potentni ali sterilni; drugi mogu biti u stanju da oplode jajnu ćeliju ali da budu impotentni.