Poremećaj funkcije srca i bolesti srca

Koji su neki od uobičajenih uzroka poremećaja funkcije srca i bolesti srca?

a. Sam srčani mišić može da oslabi tako da ne može dovoljno snažno da se skuplja (kontrahuje). Do ovoga može da dođe zbog slabog hranjenja tkiva samog srčanog mišića (kao u slučaju oboljenja venačnih ili koronamih arterija koje snabdevaju krvlju srce), ali i usled infekcije, zapaljenja, toksina, hormonalnih poremećaja;  isto tako, mišićno tkivo srca može da oslabi usled neravnoteže u odnosu krv-minerali.
b. Moguće je da srčani zalisci ne funkcionišu dobro — bilo da se u potpunosti ne otvaraju ili ne zatvaraju, bilo zbog toga što su srčani zalisci formirani sa defektom ili ih uopšte nema, što može da bude deformitet od rođenja. Poremećaj srčanih zalistaka može da bude prouzrokovan i stečenim oboljenjem, najčešće reumatskom groznicom. Drugi, manje česti uzroci disfunkcije srčanog zaliska su sifilis, bakterijska infekcija i oboljenje vezivnog tkiva
c. Slabljenje srčanog mišića koji je bio izložen suvišnom naporu usled visokog krvnog pritiska, hroničnog oboljenja pluća,
poremećaja endokrinih žlezda, anemije, nenormalnih slojeva između arterija i vena i gore pomenutih poremećaja zalistaka.
d. Urođeni (kongenitalni) defekti u zidu koji deli desnu i levu stranu srca, kao i veoma veliki broj raznovrsnih i neuobičajenih urođenih anatomskih mana srca i velikih krvnih sudova spojenih sa njim. Srećom, ovi urođeni deformiteti su sasvim retki.
c. Zapaljenjska oboljenja srčanog mišića (miokardijuma) i ovojnice srca perikardijuma, koja su najčešće posledica virusnih infekcija, a poznata su kao miokarditis i perikarditis.
a. Mane ili nenormalnosti u građi grudnog koša i kičme.
b. Poremećaj u ritmu rada srca. Umesto da pravilno kuca, srce može da primi bilo koju vrstu neravnomernog ili abnormalnog ritmičkog procesa. Usled tih poremećaja u ritmu, srce ponekad nije u stanju da dovoljno efikasno pumpa krv.
c. Tumori srca mogu ozbiljno da utiču na dobro funkcionisanje srca. Ti tumori mogu da narastu u samom srčanom tkivu ili mogu da se prošire na srce iz drugih organa. (Ovakvi tumori srca su redak slučaj oštećenja srca.)

Koji su najčešći uzroci oboljenja srca?

a. Reumatska groznica.
b. Visoki krvni pritisak.
c. Oboljenje koronarne arterije (koronarne arterije su krvni sudovi koji krvlju snabdevaju srčani mišić).
d. Hronično plućno oboljenje.
e. Urođene (kongenitalne) abnormalnosti srca.