Porođaj forcepsom

Šta je forceps?

U akušerstvu, forceps je instrument koji se koristi za izvlačenje detinje glave.

Kada se koristi forceps?

a. Kada je druga faza porođaja suviše duga i kad majka nije u stanju da sama istisne dete.
b. Kada je majka umorna i nije u stanju da se više napinje.
c. Kada glava deteta nije u odgovarajućem položaju i kad se mora forcepsom okrenuti.
d. Kada zbog nekog razloga glava nije kompletno prošla kroz karlični otvor da bi došla do vaginalnog otvora.
e. Kada se pojave znaci da je došlo do poremećaja deteta i kad porođaj treba hitno završiti ne čekajući prirodni proces.

Da li su forcepsi opasni za dete?

Kada ih pravilno koristi kvalifikovani akušer u pravo vreme i radi pravilne indikacije forcepsi nisu opasni i ne dovode do povrede deteta. U stvari, oni su korisni za dete jer će se uz njihovo korišćenje pomoći da se ostvari ranije porođaj. Na taj način se smanjuje vreme u kome je glava deteta izložena pritisku karličnih kostiju majke.

Da li su forcepsi opasni za majku?

No, ukoliko se pravilno koriste.

Postoje li  razne vrste forcepsa?

Da. Postoje mnoge vrste koje se koriste za različite svrhe. Neke se vrste koriste za okretanje glave deteta, neke za izvlačenje glave, a neke za izvlačenje u raznim pravcima kako bi se omogučio izlazak glave. Postoje i vrste koje se koriste’za izvlačenje glave prilikom porođaja zatkom.