Postavljanje JJ stenta – Poliklinika Atina Novi Sad

Postavljanje JJ stenta – Poliklinika Atina Novi Sad

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Atina

Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Ureteralni stent je tanka cevčica koju umećemo u ureter (kanal između bubrega i mokraćnog mehura) da bi sprečili ili lečili zastoje (hidronefrozu) u protoku urina iz bubrega do bešike i štitili funkcije bubrega.

Tada se plasiraju JJ stentovi koji je jednim krajem u obliku slova J u bubregu,  a drugim završnim krajem takođe u obliku slova J, nalazi u mokraćnoj bešici. Ureteralni stent odnosno cevčica je oblikovana tako da ostane u istoj poziciji dok naknadno ne bude odstranjena.

Dijagnostiku vezanu za postojanje urolitijaze i postojanja hidronefroze možete uraditi u Poliklinici Atina, a takođe  je moguće uraditi plasiranje JJ stenta. Ukoliko je  plasiranje JJ stenta neuspešno, moguće je razmotriti i uraditi plasiranje perkuatane nefrostome. Zakažite pregled na kontakt telefon:

Poliklinika Atina
Bulevar Evrope 22
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Stent se plasira pomoću procedure koja se naziva cistoskopija, kada urolog instumentom koji se naziva cistoskop iz spoljašnje sredine kroz uretru polako dođe do mokraćne bešike  i tada se uradi pregled mokraćne bešike, indentifikuje ostijum uretera. Potom se  pažljivo odstrani cistoksop i  prateći delovi. Potom se pozicija stenta proveri sa UZ  ili RTG pregledom.

Postavljanje JJ stenta ima nekoliko specifičnih rizika i ograničenja:

  • Stent ne može biti ostavljen zauvek, moramoga odstraniti kada više nije potreban ili menjati u intervalima od 3-12 meseci, u zavisnosti od dužine trajanja stenta.

U velikoj većini slučajeva JJ stent se uspešno plasira, ali treba znati da se nekada  ne može proći prepreka u ureteru  i da se tada pokušaj plasiranja JJ stenta završi neuspešno. Veoma retko može doći i do povrede uretera, a retko može doći do perforacije uretera ili bubrega.

  • Može doći do krvarenja iz bubrega ili uretera koje je retko jače i retko zahteva dodatni tretman.
  • Stent se može pomeriti iz željene pozicije čime se smanjuje njegova efikasnost ili se može začepiti zbog čega se mora odstraniti ili zameniti.
  • Pacijent može imati osećaj nelagodnosti u području bešike ili bubrega vezano uz stent, ali te simptome možemo lečiti
  • Može se dogoditi da stent ne uspemo adekvatno postaviti zbog veličine i položaja kamena, anatomije mokraćnih puteva, nesaradnje bolesnika, ili drugih bolesti. U tom slučaju možda ćemo morati ponoviti postupak ili postaviti cevčicu u bubreg kroz kožu (PCN, tj. perkutana nefrostoma).