Postpartalni period (Faza posle porođaja)

Koliko vremena posle porođaja porodilja ne sme da ustane iz postelje?

Obično u toku prvih dvanaest sati.

A koliko vremena posle porođaja žena može da jede i pije?

Tečnost se može uzeti posle prva četiri sata. Puna ishrana može uslediti u toku prvih dvanaest časova. Ukoliko je vršena duža inhalaciona anestezija, uzimanje tečnosti i hrane može biti odloženo.

Kakvu odeću treba nositi posle porođaja?

Dobar grudnjak i steznik.

Da li se kateterizacija često koristi posle porođaja?

Da. Teškoće u izlučivanju mokraće posle porođaja nisu redak slučaj.

Koliko vremena posle porođaja obično ponovo prorade creva?

Obično trećeg dana. Drugog dana se daje laksativ. Ukoliko do trećeg dana nema rezultata, daje se klizma.

Kada dojke postaju povećane i osetljive ako majka ne doji dete?

Trećeg ili četvrtog dana.

Šta se radi sa dojkama kad majka ne sme da doji dete?

a. Nosi se dobar čvrst grudnjak.
b. U slučaju bolova na dojke se stavlja led.
c. Ukoliko je potrebno, daju se lekovi protiv bolova ili sedativi.
d. Radi prekidanja mleka daju se hormoni.

Kad će mleko početi da se luči?

Drugog ili najkasnije trećeg dana.

Kako se postupa sa dojkama kad dete prestane da se doji?

Daju se lekovi da bi došlo do dehidracije, a u toku nekoliko dana ograničava se uzimanje tečnosti. Ukoliko postoje bolovi, onda se daju analgetici i sedativi a na dojke se stavljaju vrećice leda.

Šta se radi ukoliko su bradavice osetljive?

Ukoliko postanu suviše osetljive, specijalni štit za bradavice omogućiće majci da i dalje nastavi da hrani dete bezbolno. Ako su bradavice osetljive, žena mora preduzeti zaštitne mere, pre svega čistoću.

Može li majka nastaviti da doji dete ukoliko joj bradavice krvare, isprskaju ili se zapale?

Da, ako koristi posebno zaštitno sredstvo za bradavice.

Kako se leče infekcije dojki?

a. Antibioticima.
b. Toplim oblozima.
c. Ako postoji lokalni apsces, on se mora hirurški otvoriti radi dreniranja gnoja.

Da li konci u predelu vagine prouzrokuju bolove posle porođaja?

Da. Prisutni su izvesna osetljivost i bolovi u prvih nekoliko dana. Bol se često odstranjuje toplim oblozima rastvora borne kiseline i blagim sedativima.

Javljaju li se hemoroidi posle porođaja?

Da. To je česta komplikacija koju treba lečiti uzimanjem blagih laksativa za omekšavanje stolice i toplim oblozima. Radi otklanjanja bolova analni predeo maže se anestetičkim preparatom.

Koliko se posle porođaja obično ostaje u bolnici?

Boravak u bolnici varira od slučaja do slučaja. Neki akušeri šalju svoje pacijentkinje kući već trećeg ili četvrtog dana; drugi ih drže u bolnici pet ili šest dana.

Koliko vremena posle porođaja porodilja može izići van kuće?

Obično nedelju dana pošto napusti bolnicu.

Koliko vremena posle porođaja se mogu obavljati normalne aktivnosti?

Posle otprilike četiri nedelje.

Koliko vremena posle porođaja traje vaginalna sekrecija?

Prestaje za obično šest nedelja, ali može trajati i pet do osam nedelja.

Koliko se vremena posle porođaja može tuširati?

Dva do tri dana posle povratka kući.

Koliko se vremena posle porođaja može kupati?

Ne pre no što prođe bar pet do šest nedelja posle porođaja. Nije preporučljivo sedenje u kadi dok porođajna rana u materici potpuno ne zaraste.

Koliko se vremena posle porođaja može ispirati?

Posle prvog menstrualnog perioda.

Koliko se vremena posle porođaja mogu uspostaviti normalni bračni odnosi?

Posle šest nedelja. Treba imati na umu da prvih nekoliko pokušaja može biti praćeno bolom i nelagodnostima, ali će sve to prestati za kratko vreme.

Koliko se vremena posle porođaja može početi sa obavljanjem kućnih poslova?

To zavisi od slučaja do slučaja, ali većina žena preuzima normalne kućne dužnosti dve ili tri nedelje posle porođaja.

Treba li žena da po izlasku iz bolnice ostane u postelji?

Ne, ali u toku prve dve nedelje treba da se u toku dana češće pomalo odmara. Žena je još slaba od porođaja, a umaraju je i brojne obaveze oko gajenja deteta.

Da li je posle normalnog porođaja potrebna naročita ishrana?

Ne. Ravnomerna ishrana je sve što je potrebno kako samoj ženi, tako i u vezi sa dojenjem.

Koliko se vremena posle porođaja ženski polni organi vraćaju u normalno stanje?

Materica se vraća na normalnu posle šest nedelja. Grudi će takode primiti normalnu veličinu za oko šest nedelja. Trbušnim mišićima izgleda da treba više vremena da očvrsnu. Oni mogu biti slabi i opušteni i nekoliko meseci posle porođaja. Ovde vežbe mogu biti od velike koristi.

Da li je posle porođaja potrebna posebna terapija za grlić materice?

Grlić materice treba pregledati posle prve i druge menstruacije posle porođaja. Ukoliko se tada zapazi da je lečenje potrebno, to će preduzeti lekar.

Koliko se vremena posle porođaja bez opasnosti može imati drugo dete?

Sa čisto fizičke tačke gledišta, bez opasnosti se može zatrudneti čim prestanu posledice porođaja, što će reći posle dva meseca. Ali, teškoće u gajenju novorođenčeta i dodatni kućni poslovi često ukazuju na to da je potrebno napraviti veći razmak.

Da li su žene koje su nedavno rodile osetljivije na infekcije?

Da, iz nekog nepotpuno razjašnjenog razloga žene koje su se upravo porodile vrlo su osetljive i često dobijaju infekcije. Zbog toga treba paziti da se ne ubodu prsti prilikom previjanja deteta. Takođe treba izbegavati kontakte s ljudima koji imaju infekcije gornjih respiratornih organa, a treba zaštititi i bradavice jer su apscesi česte postpartum infekcije.

Da li se žene posle porođaja brzo zamaraju i lako padaju u depresivna raspoloženja?

Ovo se često dešava kao prirodna pojava. Zbog toga prema ženama koje su se nedavno porodile treba postupati nežno i ne treba ih prekorevati kad plaču ili pokažu znake tuge, ili kad se žale da su iscrpljene.