Postpartalno krvarenje (Krvarenje posle porođaja)

Šta se podrazumeva pod postpartalnim krvarenjem?

Veliki gubitak krvi koji se porodilji može desiti ubrzo posle izlaska ili vađenja posteljice (placente).

Šta prouzrokuje postpartalno krvarenje?

a. Izostanak kontrakcije materice posle dugih trudova, prekomerno širenje materice zbog velikog deteta, prekomerno širenje materice zbog velike količine tečnosti.
b. Zaostalo posteljično tkivo koje omogućuje krvarenje iza sebe.
c. Laceracija vagine, grlića materice ili same materice, koja je nastala u toku porođaja.

Da li je posleporođajno krvarenje opasno?

Stvarna opasnost postoji ukoliko se ono ne zapazi ili ukoliko se ne proceni jačina. Veliki deo opasnosti prevaziđen je savremenim metodama otkrivanja i lečenja, kao i transfuzijama krvi.

Kad najčešče dolazi do postpartalnog krvarenja?

U toku prvih nekoliko časova posle porođaja, ili nekoliko dana posle porođaja.

Kakvi su znaci posleporođajnog krvarenja?

Veliki gubitak krvi sa znacima kolapsa i šoka.

Šta se preduzima u slučaju postpartalnog krvarenja?

a. Ako je trudnica kod kuće, treba je odmah preneti u bolnicu.
b. Ukoliko je u bolnici, odmah joj se daje krv kao nadoknada za izgubljenu.
c. Uzrok mora biti otkriven, a potrebne korektivne mere odmah preduzete.

Koje posebne mere treba preduzeti da se otkloni uzrok krvarenja?

a. Ukoliko je do krvarenja došlo zbog izostanka kontrakcije materice, treba dati lekove koji to omogućuju.
b. Laceracije vagine, grlića materice ili materice treba hirurški ušiti.
c. Ukoliko je krvarenje nastalo zbog zaostalog dela posteljice, treba taj deo ručno izvaditi.