Povreda meniskusa (Poremećaj kolena)

Šta se dešava kod povrede meniskusa?

Rskavica biva otcepljena od svoje veze za tibiju (golenjaču) i stvara poremećaj normalne funkcije zgloba.

Koji je najčešći uzrok povrede meniskusa?

Iznenadan rotacioni pokret kolena u savijenom položaju. Ova provreda je vrlo česta kod atletičara.

Koji su simptomi povrede meniskusa?

a. Oštar bol u predelu kolena
b. Pošto u polovini slučajeva dolazi do »blokiranja zgloba«, noga se teško može ispraviti
c. Osetljivost na pritisak u predelu meniskusa
d. Izraženo oticanje zgloba, ponekad praćeno izlivom tečnosti u kolenu
e. Nemogućnost stajanja ili hodanja

Hoće li se povreda meniskusa zalečiti sama po sebi?

Samo u retkim slučajevima. Obično ostaje izvor stalnih teškoća dok se ne pristupi odgovarajućem lečenju.

Kakva je terapija za povredu meniskusa?

Pri prvoj povredi postoji period probe uz lekarsko lečenje i imobilizaciju noge upotrebom udlage ili gipsa. Ako se simptomi ne izgube, ili dođe do ponovne povrede, lečenje je hirurško.

Kakva se operacija preduzima pri povredi meniskusa?

Kroz rez u predelu kolena zglob se otvara i odcepljeni deo rskavice se odstranjuje.

Da li je operacija pri povredi meniskusa opasna?

Ne. To je jednostavan ortopedski postupak.

Jesu li rezultati operativne terapije pri povredi meniskusa zadovoljavajući?

Da. Izlečenje se ostvaruje u svim slučajevima.

Hoće li se operacija završiti ukočenim kolenom?

Ne. Kretanje počinje vrlo brzo posle operacije i za nekoliko nedelja pacijent se potpuno oporavlja i može normalno da koristi koleno.

Može li pacijent koji se oporavio od povrede meniskusa po izvršenoj operaciji opet da obavlja fizičke vežbe ili da se bavi atletikom?

Da. Puna aktivnost može se nastaviti po isteku nekoliko meseci.

Da li se neke naročite vežbe preporučuju ovakvim bolesnicima?

Da, savijanje i ispravljanje kolena pod opterećenjem obično vodi ispravljanju kolenih mišića.

Moraju li se sve povrede meniskusa operisati?

Ne. Neke će prestati odmorom i stavljanjem u gips u toku nekoliko nedelja.

Koje pacijente treba operisati?

Operacija se predlaže pacijentu kod koga nije došlo do poboljšanja i kod koga prvo dolazi do otoka i blokade kolena. Takođe ona se predlaže pacijentu koji je pretrpeo ponovnu povredu ili čije se povređeno koleno krivi kada stoji ili kada obavlja svoj normalni posao.

Postoji li mogućnost da ponovo dode do problema sa zglobom u kolenu koje je bilo operisano?

Ne, ali se mora imati u vidu da postoje dve rskavice u svakom kolenom zglobu. Prema tome moguće je odstraniti jednu a onda kasnije otkriti da je nastala povreda druge.